Praktijkinformatie

Wachtkamer Huisarts de Pijp Frans Halsstraat

Spreekuren

Voorlopig is het inloopspreekuur van 8 tot 9 uur afgeschaft ivm de corona epidemie.

Spreekuren

Voorlopig is het inloopspreekuur van 8 tot 9 uur afgeschaft ivm corona epidemie.

Het reguliere spreekuur gaat middels afspraak en is dagelijks van 08:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 15:30. Een consult duurt  10 minuten heeft u meer tijd nodig geeft u dit dan aan als een u een afspraak wilt maken

Inloopspreekuur niet meer en zal waarschijnlijk ook niet meer terugkeren 
.
Telefonisch spreekuur
is van 12:00 tot 12:30. Aanmelden voor 10:00 uur.
.
Avondspreekuur is maandag van 17:00 -19:00 uur

Meer tijd nodig ?

Denkt dat u klacht meer tijd nodig heeft of wilt u 2 zaken bespreken boek dan een dubbel consult in. U krijgt dan langer se tijd om u klacht(en) te bespreken. Voor een dubbel consult staat max 20 minuten.

Huisbezoek

Visites zullen doorgaans tussen 12 en 14 uur plaatsvinden.

Spoedgevallen

Bij spoed belt u 020-6739091 en kiest u optie 1. De telefoon gaat dan af in de hele praktijk en zal direct worden opgenomen. De lijn is alleen bedoeld voor spoedgevallen. Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.
.
Wij streven er naar om u, indien gewenst, dezelfde dag nog te zien. Mocht het zo druk zijn dat de spreekuren vol zitten zullen we u vragen de volgende dag langs te komen. Vanzelfsprekend zult u bij klachten die dermate spoedeisend zijn, dat ze dezelfde dag gezien moeten worden, een afspraak krijgen. Jonge kinderen zullen ook dezelfde dag gezien worden bij ziekte. Natuurlijk is het ook mogelijk om een afspraak te maken bij de arts van uw keuze. Kijkt u dan eerst even bij de artsen wie welke dag werkt

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

Bij spoed buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de huisartsenposten amsterdam
Tel: 088 00 30 600

HAP Amsterdam

Huisartsen Amsterdam

Praktische informatie

De praktijk is gevestigd op de begane grond in een mulitfunctioneel pand. Naast onze huisartsenpraktijk bevindt zich in dit gebouw o.a. een fysiotherapiepraktijk, een diëtiste en een logopediepraktijk.

Inschrijven als nieuwe patiënt

De praktijk  is open voor nieuwe inschrijvingen voor een afspraak kunt u de assistent bellen: 020-6739091
Download inschrijfformulier
.
The practice is open for new registrations. Call the assistant for further information
Download form here

Medische verklaringen

Geneeskundige verklaring.
.
Een geneeskundige verklaring is een (schriftelijke) verklaring van een arts, over een patiënt die onder behandeling staat of stond van deze arts. In zo’n verklaring geeft de arts een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand.
.
Als behandelend arts mag u geen geneeskundige verklaring afgeven over uw eigen patiënt. Zo’n geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
.
Alleen door een onafhankelijke arts
.
Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met de toestemming van de patiënt, ook nog extra informatie opvragen bij u en andere behandelend artsen.
.
Redenen voor weigering
.
Als behandelend arts moet u zich kunnen concentreren op de behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer u een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict ontstaat. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of de patiënt voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt. Het voorkomt dat de patiënt vanuit persoonlijke belangen niet alle informatie met u deelt die noodzakelijk is voor zijn behandeling.
Als behandelend arts bent u niet altijd op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen of de vaardigheden die nodig zijn om bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld autorijden, te kunnen doen. Dan is het niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in het belang van de patiënt dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft, goed weet welke zaken wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.
Wat kan de patiënt nu doen?
U kunt uw patiënt adviseren het volgende te doen:

  • De patiënt kan navragen bij de instantie die van hem een geneeskundige verklaring vraagt of hij niet kan volstaan met een verklaring van hemzelf over zijn gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst;
  • De patiënt kan u als behandelend arts vragen om een afschrift van zijn medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over zijn gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van diens gezichtsvermogen etc.) zodat uw patiënt dit kan verstrekken aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt;
  • De patiënt kan zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een ter zake deskundige arts waarbij die patiënt niet onder behandeling staat. Deze arts kan met toestemming van de patiënt ook feitelijke informatie over zijn gezondheidstoestand bij u of een andere behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn beoordeling betrekken;
  • De patiënt kan de instantie die van hem een geneeskundige verklaring verlangt, vragen om een onafhankelijke arts voor hem te regelen.

Herhaalmedicatie

Herhaal medicatie kunt u aanvragen via de receptenlijn of via de webapp. Ook is er de mogelijkheid om lege doosjes in de daarvoor bestemde brievenbus in de praktijk te deponeren. Herhaal medicatie betreft medicatie die u chronisch gebruikt. Medicatie die u in het verleden wel eens heeft gebruikt kunt u niet via de herhaalrecepten service bestellen.

Praktijkondersteuning

Tekst volgt.

Doktersassistente

Tekst volgt.

Klachtenprocedure

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl

reisprik logo
reisprik
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

De kosten van een rijbewijskeuring zijn zoals vastgesteld door de NZA in 2021 per 5 min € 15,46.

Translate »
Call Now Button